Personlighetstesting av team

For at et team skal fungre best mulig er det viktig at deltagerne forstår hvem de andre er, og hvordan en selv er lik og ulik de andre. Å ta en personlighetstest hjelper deg å bedre forstå hvordan du tenker og føler og hvordan dette henger sammen med måten du opplever verden og agerer på denne.

Vi bruker Neo-pi 3 som er verdens mest brukte og anerkjente personlighetstest.

Pris 2500 kr / deltager