Seleksjon

Riktig person på rett plass er avgjørende for at organisasjonen skal lykkes. En ansettelse er derfor en stor investering som bærer med seg et potensial for vekst, men også en risiko for feilansettelse med dyrekjøpte erfaringer for både organisasjonen og arbeidstaker. En grundig seleksjonsprosess er derfor viktig.

Psykologica skreddersyr rekrutteringsprosessen i samarbeid med din organisasjon for å finne riktig kandidat. Med utgangspunkt i den nyeste forskningen tilbyr vi bistand i utarbeidelsen av kravprofiler, psykologisk testing og tolkning, samt strukturerte psykologiske intervjuer og referanseintervjuer.

 

Rekruttering

Vi samarbeid med rekrutteringsselskapet Glöd for å finne de beste kandidatene.

 

Seleksjon og etikk

Testene vi bruker for å kartlegge personlighetsprofiler, evneprofiler og jobbprestasjon predikerer hvem som med størst sannsynlighet vil prestere på konkrete arbeidsoppgaver, hvem som vil spille andre gode og hvem som har størst sannsynlighet for kontraproduktiv atferd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleksjon og etikk

Vår målsetning er å gi organisasjoner det beste beslutningsgrunnlaget basert på etiske, vitenskapsbaserte og rettferdige vurderinger av kandidater. Som psykologer er vi bundet av International Test Commissions retningslinjer for bruk av tester.

 

Priser:

Personlighetstesting og evnetesting + intervju og psykologisk profil:  10 000 kr

For rekruteringsoppdrag lager vi et anbud.