Talentutvikling:

I samarbeid med HR skreddersyr vi et traineeprogram for unge talenter med lederpotensial. I våre programmer fokuserer vi på å øke deltakernes forståelse av egen rolle og kompetanse, med målsetningen om å bli en mer effektiv lagspiller og på sikt kunne lede andre. For å konkretisere ferdigheter og kompetanser bruker vi personlighetstester og andre verktøy for å øke selvrefleksjon. Dette hjelper hele gruppen å etablere et språk for egne og andres utfordringer gjennom kvalifiserings-perioden.

Vi knytter all utvikling opp mot eksisterende arbeid i bedriften for å sikre at innsatsen som legges ned bidrar til å skape verdier.